Lịch sử công ty

  • Trên đường
  • Tăng cường đầu tư vào trí tuệ R&D và xây dựng đội ngũ
  • Thành lập nhà máy Malaysia
  • Chuyển đến nhà máy mới, Mở rộng khuôn đúc, ép kim, Hợp tác với OSRAM
  • Thiết lập hợp tác với Eaton và REGIOLUX
  • Doanh thu hàng năm 15 triệu USD, cung cấp cho Sylvania EU
  • Cung cấp đồ đạc trong nhà cho NVC, Opple (thương hiệu đầu tiên tại Trung Quốc)
  • Sundopt thành lập